e

Escola de Cant

Aquesta és una escola dedicada a la formació de cantants dintre del programa d’educació permanent que s’ofereix a l’escola L’Avet de Terrassa.

Amb les activitats que proposem, volem aconseguir que els nostres alumnes cantin i gaudeixin davant del públic de manera cada vegada més satisfactòria.

-Classe individual de tècnica vocal
-Educació corporal segons el mètode Cos-Art
-Classe col·lectiva de correpetició i repertori
-Preparació a l’ ingrés a Grau Superior de cant
-Audicions trimestrals
-Tallers d’interpretació
-Muntatge d’espectacles operístics
-Taller sobre respiració
-Jornades intensives de Cos-Art

AVET PLUS

Tallers

Pel que fa a la tècnica vocal, el treball que us proposem és un treball reflexiu i interioritzat, d'observació conscient. Una altra manera d'enfocar l'aprenentatge de la tècnica vocal basat en l’auto coneixement global i en el treball específic per àrees: consciència corporal, entrenament de la musculatura específica per a l’emissió de la veu (aparell fonador, aparell respiratori, zones de força del cos...) potenciació dels ressonadors, treball amb el diafragma, etc.