Novembre 2016

Participa amb el cor, en la seva segona edició, presenta el requiem de Mozart. Es tracta d'una producció innovadora ja que hi participa un cor infantil glossant l'obra de Mozart i Süssmayer. Aquestes glosses W.A. MOZART "Requiem" Antoni Perarnau, autor dels textos, Xavier