Novembre 2015

Cantar sense fer força Cal activitat muscular i precisió; cal tonicitat; cal equilibri de tensions però: "para cantar no se necesita hacer fuerza, ni tensión, ni rigidez, ni pensar en la garganta; hay que cantar con inteligencia. Mascagni lo expresa muy

Cants per a l’esperit So per a tothom al capvespre La matèria ve del so. El so ve de la vibració. La vibració surt del no res. La vibració, la vibració del so modifica la matèria. Així, una vibració harmònica, l’harmonitza. La subtilesa de la vibració

La pràctica de Cos-Art ens encara amb els límits que hem decidit posar-nos, amb les cuirasses amb les quals ens identifiquem i ens dóna eines per alliberar-nos d’elles. Caldrà la valentia i el coratge d’acceptar la persona que som, no